MUA NHÀ ĐẤT TP VINH ĐÃ THANH TOÁN >95% GIÁ TRỊ NHÀ ĐẤT CÓ THỂ KIỆN CHỦ ĐẦU TƯ - Kiến thức phong thủy cơ bản và chuyên sâu cho mọi người

Header Ads

MUA NHÀ ĐẤT TP VINH ĐÃ THANH TOÁN >95% GIÁ TRỊ NHÀ ĐẤT CÓ THỂ KIỆN CHỦ ĐẦU TƯ

Việc thanh toán tiền đầy đủ cho chủ đầu tư khi mua Nhà đất TP Vinh mà chưa được cấp sổ đỏ, kéo dài thời gian cấp sổ đỏ đã rất nhiều người gặp phải. Tuy nhiên nếu điều này xảy ra các bạn có thể khởi kiện chủ đầu tư.

                Hình ảnh: Nên khởi kiện khi thanh toán đầy đủ mà không được cấp sổ đỏ

     Khi khách hàng mua bán Nhà đất TP Vinh thông thường sẽ có 3 giai đoạn thanh toán cho chủ đầu tư. giá trị lần lượt như sau:
Lần 1: Hợp đồng đặt cọc thanh toán  không quá 30%.
Lần 2: Hợp đồng công chứng thanh toán 70% nhưng tối đa không quá 95% giá trị hợp đồng. ( tùy theo tiến độ, hợp đồng).
Lần 3: Thanh quyết toán hợp đồng khi nhận được sổ đỏ ( Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất).
Tuy Nhiên khi đã thanh toán xong 95% hợp đồng mà chủ đầu tư không có cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất các bạn có thê khởi kiện chủ đầu tư.
Theo luật kinh doanh Bất động sản năm 2014 tại khoản 2 điều 22 và khoản 2 điều 23 đã quy định rõ ràng về trách nhiệm và nghĩa vụ của chủ đầu tư. Theo hợp đồng kí tá chủ đầu tư phải bàn giáo đầy đủ sổ đỏ cho khách hàng theo thỏa thuận.
Theo luật kinh doanh bất động sản năm 2014 tại khoản 4 điều 23 bên mua ( khách hàng) Có thể yêu cầu chủ đầu tư bồi thường thiệt hại khi không được cấp sổ đỏ hay giao chậm sổ đỏ theo thỏa thuận của hợp đồng.
Quyền lợi của khách hàng đã được pháp luật quy định. Quyền được giao sổ đổ đúng hạn theo hợp đồng. giới hạn thanh toán đã được quy định rõ ràng.
    Vì vậy khi mua Nhà đất TP Vinh nếu các bạn gặp trường hợp đã thanh toán đầy đủ mà không được cấp sổ đỏ hay cấp sổ đổ chậm theo hợp đồng các bạn nên khởi kiện chủ đầu tư để đảm bảo quyền lợi cho chính mình.

Nguồn sưu tầm:  https://www.congdongbdsvinh.com/

Không có nhận xét nào