01/03/20 - Kiến thức phong thủy cơ bản và chuyên sâu cho mọi người

Header Ads

HỔ PHÁCH LÀ GÌ

tháng 1 03, 2020
Hổ phách là gì? là loại đá quý hữu cơ được tạo thành từ nhựa cây cách đây hàng ngàn triệu năm, chúng thường bao lấy các mẫu côn trùng, thực ...Read More

HỔ PHÁCH

tháng 1 03, 2020
Hổ phách, còn được gọi là huyết phách, minh phách, hồng tùng chi, tiếng Latinh: succinum, là nhựa cây đã hóa đá (hóa thạch) từ thời đại đồ đ...Read More